Långrevsvägens Nya Samfällighetsförening

Dalen

Information om vårt område Dalen

Här finns 80 st medlemmar boende på Långrevsvägen 24 st, Spinnspövägen 36 st och på Ringnotsvägen 20 st.

Området var tidigare ett sommarstugeområde men är numera ett villaområde. 

Om någon vet något om Dalens historia, när första huset byggdes eller hur gatunamnen kom till eller något annat som kan vara intressant, maila in eller ta kontakt med styrelsen.