Långrevsvägens Nya Samfällighetsförening

Välkommen till Dalens hemsida

På följande sidor presenteras information för vårt område Dalen

Hemsidan är av en enklare modell, men kommer troligtvis med tiden att utvecklas efter önskemål, samt vår egen förmåga och resurser.

Se hemsidan som ett modernt och enkelt sätt att sprida och ta till sig information om vårt område.

OBS När man skall läsa PDF-filer i Google Chrome så laddas dom ner till datorn ibland, det går att ändra i inställningar, men i Microsoft Edge kan dom läsas direkt.


Synpunkter på Trafikverkets utredning om väg 155 från Amhult till Öckerö, klicka här


__________________________________________________________________________________________________________________

Långrevsvägens Nya Samfällighetsförening © 2012-2023 • Privacy Policy • Terms of Use

                Antal besök på denna sida sedan 15 mars 2012 är  

  unika besökare  

  gjorda av