Långrevsvägens Nya Samfällighetsförening

Senaste nytt

Vad är senaste nytt för oss i Dalen?

2021-04-17  Städning av lekplatsen, se fotogalleri

2020-03-25  Samfällighetsföreningens årsmöte klart

2019-03-28  Samfällighetsföreningens årsmöte klart

2018-03-21  Samfällighetsföreningens årsmöte klart

2017-06-20  Utskick Dalennytt 2

2016-03-23  Samfällighetsföreningens årsmöte klart

2015-03-25  Samfällighetsföreningens årsmöte klart

2015-01-09  Mer om väg 155

2014-04-29  Film om Dalen finns i Fotogalleriet

2014-03-25  Samfällighetsföreningens årsmöte klart

2013-10-27  Ny anslagstavla

2013-03-27  Samfällighetsföreningens årsmöte klart

2012-08-09  Besök på hemsidan

2012-06-05  Välkommen till informationsmöte den 20 juni!

                   Ytterligare ett informationsmöte om väg 155

                   Länkar till hemsidor: Trafikverket.se/ väg 155

                                                  Trafikkontoret, Göteborg

2012-05-16  Artikel i Torslanda Tidningen: Informationsträff om

                   väg 155, samma möte som nedan

2012-05-09  Kartor med förslag till ny signalreglerad korsning

                   mot Hjuviksvägen                       

                   Information och förklaringar     Karta 1   Karta 2


2012-03-28  Samfällighetsföreningens årsmöte klart

2012-03-03  Hemsidan startar